Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M

  • Giá Liên Hệ
  • Tình trạng Còn hàng
  • Hãng sản xuất Đang cập nhật...
  • Hotline 0974 188 566 - 0966 561 136

LeBlond Makino Model FNC 128A CNC Vertical Machining Center with 4th Axis, new 1985, 72″ x 32″ table, 49.2″ X axis trvl, 31.5″ Y axis trvl, 27.5″ Z axis trvl, CAT 50 spindle taper, 10 – 3500 rpm spindle speeds, 20 hp motor, 48 tool ATC, 16″ 4th axis, oil chiller, auger type chip conveyor, 50 taper tool holders, oad (approx.): 185″ x 145″ x 119″ high, wt. (approx.): 24,000 lbs., Fanuc 6M CNC control, S/N NA

LeBlond Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M-01 LeBlond Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M-02 LeBlond Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M-03 LeBlond Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M-04

LeBlond Makino Model FNC 128A CNC Vertical Machining Center with 4th Axis, new 1985, 72″ x 32″ table, 49.2″ X axis trvl, 31.5″ Y axis trvl, 27.5″ Z axis trvl, CAT 50 spindle taper, 10 – 3500 rpm spindle speeds, 20 hp motor, 48 tool ATC, 16″ 4th axis, oil chiller, auger type chip conveyor, 50 taper tool holders, oad (approx.): 185″ x 145″ x 119″ high, wt. (approx.): 24,000 lbs., Fanuc 6M CNC control, S/N NA

LeBlond Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M-05 LeBlond Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M-06 LeBlond Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M-07 LeBlond Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M-08 LeBlond Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M-04 LeBlond Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M-03 LeBlond Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M-02 LeBlond Makino Model FNC 128A CNC VMC, Fanuc 6M-01

Đánh giá